Прекратено членство

Фирмите-членове на GS1 България заплащат годишен членски внос в зависимост от капацитета на определените им идентификационни номера.

Съгласно "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТАНА СДРУЖЕНИЕ „GS1 БЪЛГАРИЯ“":

Чл. 11. (1)Членственитеправоотношения се прекратяват при отпадане (чл. 14, ал. 1 от Устава), в случай, че е налице неплащане на членски внос за две последователни години. При прекратяване на членството по този ред лицето, на което е прекратено членството няма право на възстановяване на платените от него имуществени вноски, дължими към деня на прекратяване на членството.

Прекратяване на членството е възможно и по желание на фирмата, поради прекратяване на дейност или друга причина, която предполага, че фирмата няма да използва стандартите GS1.

В случаите на прекратяване на членство определените идентификационни номера остават на разположение на GS1 България и не могат да бъдат използвани от фирмата за маркиране на нейни продукти с баркод. 

Фирми с прекратено членство

Списък на фирмите с прекратено членство може да видите тук.

Фирми в нарушение

Фирми, които използват стандартното маркиране с GS1 баркод без да са членове на GS1 България. При констатиране на нарушението е използвано мобилното приложение БГ Баркод.

БАБЪЛ ООД
БАЛЧО АГРО ПРОДУКТ ЕООД
БЛАГОПОЛУЧИЕ СД
ДАЗЛИНГ ДАНИЕЛ ЕООД
ДАНИЕЛ КОМЕРС ЕТ
ДЕБЪР ООД
ДЕЛТА МЕБЕЛ - Ф ЕООД
ЕКОСИИДС ЕООД
ИСТРА ЕООД
ЛЕНОВЕКС ООД
ЛЮСИ - ПЕТКО ТАРЛЕВ ЕТ
МЕГАХИМ АД
МИЛМЕКС ООД
ОСТРОВА ООД
ПАМЕКСВИН ООД
ПЛАТИНУМ 2011 ЕООД
ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД
РАДИКОМ ЕООД
СИНХРОН ИНВЕСТ ООД
ФАМИЛИЯ НИКОЛА ЕООД
ХЕЛИОС МИЛК ЕООД
ХЪРБЪР АЙЛАНД РЕКЪРДС ЕООД