Глобален форум GS1 2019

Глобалният форум GS1 е най-мащабното събитие на международната организация за стандарти. Целта на форума е да очертае стратегията на глобалната организация и тенденциите в различните икономически сектори. В рамките на 5 дни се провеждат над 50 работни срещи, 5 пленарни сесии и 5 регионални форума.

Всяка година повече от 800 представители на GS1 от над 85 различни държави се събират в Брюксел, за да разширят знанията си и да споделят опит помежду си.

Следващият Глобален форум на GS1 ще се проведе в периода 18-22 февруари 2019 г.