На 13 и 14 ноември 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария, ще се проведе ежегодната конференция за транспорт и логистика TRANSLOG Connect Congress.

Конференцията е водещо събитие в Централна и Източна Европа и е най-голямата платформа за срещи и установяване на B2B взаимоотношения в бранша.

За шеста поредна година ще бъде връчена награда за отличие в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки за Централна и Източна Европа. Целта на наградата е да насърчава професионалистите от сектора постоянно да повишават стандартите и да прилагат иновативни подходи в своята дейност.

Фирмите-членове на GS1 България могат да се възползват от безплатен достъп до конференцията. 

Повече информация за събитието и условията за участие в конкурса за отличие ще намерите на: www.translogconnect.eu