Европейски GS1 регионален форум, Любляна 2018

Ежегодната среща на организациите GS1 от Европа се провежда от 22 до 25 октомври 2018 г. в Любляна, Словения. GS1 България участва с делегация, водена от г-н Цветан Симеонов,  Председател УС на GS1 България и Председател на БТПП, която включва членове на УС и експерти на Сдружението.

Програмата на Регионалния форум включва обучения и работни срещи, свързани с внедряване на стандартите в здравеопазването; транспорт и логистика; техническа индустрия; проследимост; борба с незаконната търговия; GS1 Cloud и други.

В панелите с пленарни сесии се представя работата на GS1 Европа и перспективите пред националните организации, иновации и бъдещи тенденции.

В първия ден от форума Десислава Димитрова, експерт в GS1 България, представи пред националните организации GS1 напредъка по отношение работата на Националната система за верификация на лекарствата в България.