Национален симпозиум

Девети национален симпозиум ”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”

На 4 и 5 октомври се провежда Девети национален симпозиум с международно участие ”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”, организиран от Съюз по хранителна промишленост.

В първия ден на събитието Велин Кърчев, експерт на GS1 България, направи представяне на стандарти за идентификация и маркиране с баркод на пресни храни и напитки, и как тяхното прилагане подпомага реализирането на проследимост по веригата от производителя до крайния клиент. Разгледана беше и платформата БГ Баркод www.bgbarcode.bg, която позволява на производителите и собственици на търговски марки да попълват данни за продуктите си. Каталогът обхваща всички отрасли на производство, а за хранителни продукти данните са съобразени с Регламент 1169/11/ЕС.

По време на симпозиума бяха коментирани съвременни изисквания на законодателството в сектора на храните и напитките, етикетиране на продуктите, системи за управление на качеството и др. Желание за участие са заявили повече от 75 представители в сектора.