Дни на отворените врати в Дания

По инициатива на GS1 в Европа 18 и 19 септември 2018 г. в Копенхаген се провеждат Дни на отворените врати с домакин GS1 ДАНИЯ. В мероприятието участват представители от 19 страни на Европейската организация, както и представители на GS1 Япония.

Основна идея на събитието е обмен на опит между отделните Национални организации GS1 за постигането на обща визия и напредък в дейността. Като домакин GS1 Дания представя организационната структура на организацията, текущи проекти в страната, както и визията за развитие в близко бъдеще.

Относно внедряване на стандартите GS1 в различни сектори на индустрията GS1 Дания работи в тясно сътрудничество с държавните институции, което помага за широкото внедряване на стандартите в страната.

В Дания стандартите са се наложили:

  • за маркиране на стоки и логистични единици в търговията на дребно;
  • при обществените поръчки за идентифициране на доставчиците.
  • в здравеопазването като задължително изискване за идентификация на медицинските изделия в Националния регистър на имплантите. Болниците, в които се извършват имплантации, са задължени да въвеждат данни за изделията (в т.ч. GTIN, номер на партида, дата на производство и други) в регистъра.
  • и други.

Нова, бързо развиваща се услуга, предоставяна от GS1 Дания, е заснемането на продукти и верифицирането на данни. Това е във връзка с изискването на търговските вериги към техните доставчици да предоставят информация за техните продукти, която е верифицирана от GS1 Дания и споделена в глобалната мрежа за синхронизация на данни GDSN. Развитието в тази посока има пряка връзка с нарастващия дял на електронната търговия.