Как използването на глобални стандарти служи за превенция от навлизането на фалшиви лекарства в мрежата


Проучване на Световната здравна организация показва, че в страните с ниски и средни доходи, на всеки 10 лекарствени продукта един е с лошо качество и може сериозно да навреди на здравето на пациента. За превенция на тази негативна тенденция, Американската агенция за международно развитие (USAID) стартира проект Global Health Supply Chain Program – Procurement and Supply Management (GHSC-PSM), който предвижда използването на глобални стандарти за проследяване на всеки здравен продукт от поръчването до доставката му пациента, по цялата верига. Проектът бързо се превърна в катализатор за популяризиране на глобални стандарти в здравеопазването при адаптиране на различни технологии за нуждите на обществено здраве и свързване на различните участници в тази сфера.

Две технологии, които се внедряват чрез проекта GHSC-PSM, са баркодовете и Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN).


Баркодовете са част от Глобални стандарти за идентификация, обхващане и споделяне на данни, които са разработени и се поддържат от международната организация GS1. Чрез тях дарителските и правителствените организации ще могат да проследят движението на всеки здравен продукт по цялата верига на доставка. Използваната в рамките на проекта GHSC-PSM за нуждите на общественото здраве баркод технология отдавна се използва от големите търговски вериги и доставчици.

Обменът на основни данни по този проект ще се извършва посредством Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN). Досегашната липса на стандартизация на основните данни и видимост по отношение на придвижването на продуктите води до загуби, кражби, поява на фалшиви продукти и неефективно изтегляне на вредни продукти. При GDSN е достатъчно отделните доставчици да са свързани всеки само с една база данни от мрежата, за да споделят основни данни за продуктите с останалите участници. Мениджърите на веригите за доставка, регулаторните органи или здравните работници могат да получат тези данни в реално време и това да повиши ефективността на тяхната работа и да доведе до вземането на информирани решения.

GS1 и GDSN общността сътрудничат активно за адаптиране на Глобалната мрежа за синхронизация на данни в сферата на здравеопазването, за използване в глобален мащаб. Това включва добавянето на атрибути, които имат отношение към регистрацията на продуктите и разрешителните за търговия. През 2018 г. проектът е отличен с награда за иновация  от 1WorldSync, водещ доставчик на технологични решения, който ежегодно дава признанието си на компании, които демонстрират лидерство и силно влияние в своята сфера.

Друг ключов аспект на стратегията за използване на глобални стандарти в проекта GHSC-PSM е свързването на различни участници. GHSC-PSM работи съвместно с правителства и фармацевтични производители, за да насърчи използването на глобалните стандарти GS1 по веригите за доставка на здравни продукти. През януари 2018 г., GHSC-PSM въведе изискване за поетапно въвеждане на GS1 баркодовете от доставчиците.

През май 2018 година в Етиопия бе проведена конференция с участието на служители от 16 офиса в различни страни, представители на Национални организации GS1 и на национални регулаторни служби за поемането на общ ангажимент относно използването на глобални стандарти.

През следващата година GHSC-PSM ще продължи с внедряването на иновативни технологии и ангажиране на участниците за тяхното използване за постигането на по-голяма сигурност по веригите за доставка, оптимизиране на използваните ресурси и обслужване на повече пациенти с висококачествени лекарства.