Нови правила относно повторната употреба на GTIN

През юли 2017 г. бе публикувана обновена версия на стандарта GS1 General Specifications, която включва промяна на правилата относно повторното използване на Глобалните номера на търговските единици (GTIN). Актуализацията на стандарта включва забрана за повторното използване на GTIN, който вече е бил определен за даден артикул и влиза в сила от декември 2018 г. Правилото важи за всички търговски единици, независимо от сектора.

Единствените изключения са:

- Ако GTIN номерът е определен за артикул, който впоследствие не е бил произведен, но е бил включен в каталог на търговеца. В този случай идентификационният номер трябва да бъде заличен от каталога (всички каталози) без да се посочва като преустановен и може да бъде използван повторно 12 месеца след изтриването му от каталога.

- Търговските единици, които са били изтеглени от пазара, но на по-късен етап са въведени отново, могат да използват първоначално определения им GTIN при условие, че не са променени. В случай, че са направени промени в първоначалните варианти на тези търговски единици, съгласно стандарта за управление на GTIN номера, се изисква нов GTIN.

Промяната в стандарта ще помогне на фирмите да идентифицират „правилно“ своите продукти от самото начало. В днешно време уникалната и устойчива идентификация на продуктите е важна необходимост в полза на крайните потребители, както във физическия, така и в дигиталния свят. Консистентността на физическия и дигиталния свят е основополагаща за бъдещето на търговията.

Търговските единици (и свързаните с тях данни) остават налични в онлайн средата много по-дълго, отколкото във физическите вериги за доставки. Например, в пазарите „потребител към потребител“ информацията може да се запази десетилетия наред. Поради тази причина, прекратяването на повторното използване на GTIN, е от решаващо значение за омни-каналния свят.