За индустрията се откриват невероятни възможности

Ханджоу, Китай, 16 май 2018 г.: На Общото събрание на глобалната организация GS1, което се провежда от 14 до 17 май  в Китай, бяха избрани нов председател на Управителния съвет – Катрин Венгел,  Worldwide VP & Chief Supply Chain Officerна Johnson & Johnson, и нов зам. председател в лицето на Ренауд де Барбут, Chief Information Officer France, Carrefour. Като втори зам. председател за още една година бе преизбран Хулио Немет, президент на глобалните бизнес услуги в Procter & Gamble. Към Управителния съвет след гласуване на делегатите се присъединяват още:  Хосе Херера  от Grupo Exito, Кери Паулинг от Walmart International, Мартин Рейнтиис от Dr. Oetker Nahrungsmittel KG и Роб Рекрутиак от Google LLC.

„За мен е голяма чест да бъда Председател на Управителния съвет на GS1.“ -  каза Катрин Венгел пред делегатите в  ОС. – „Съществуват повече от 1 милиард уникални идентификатори на продукти в целия свят (известни като „баркод номера“), от които може да продължи развитието на организацията,  милиарди клиенти и пациенти  имат повишени изисквания за прозрачност, милиони компании могат да постигнат по-големи успехи чрез внедряване на стандартите  GS1. За индустрията се откриват невероятни възможности.”

Пълният списък с членовете на УС на GS1  може да бъде намерен на адрес: https://www.gs1.org/about/management-board  

При предварителното изслушване на номинираните, те ясно посочиха своето виждане за нуждите на индустрията и  как стандартите могат да помогнат на фирмите в съвременните условия на дигитализация. Възможност за добро сътрудничество се очертава в посока качество на данните, развитие на омниканалната търговия, осигуряване на прозрачност и проследимост, и не на последно място бързина в комуникацията между отделните филиали на фирмите, между отделни търговски партньори и отделни администрации в различни страни.

На Общото събрание, което е отчетно за изминалата 2017/2018 г. бе одобрен и бизнес плана за 2018/2019 г. Одобрени бяха нови стратегии за Електронния обмен на данни и Транспорта и Логистиката. Стратегията за стандартите в Транспорта и логистиката включва обхващане на различните сектори на индустрията, облекчаване на трансграничната търговия, подобряване на скоростта и точността на митническите и гранични процедури, осигуряване на проследимост и прозрачност от началото до края и в рамките на различни мрежи на доставка,  обновяване на информацията в реално време, подобрено планиране и зареждане, оптимизиране на разходите и други.