ГЛОБАЛЕН ФОРУМ GS1 2018, 26 февруари - 02 март, Брюксел

Big Picture и GS1 Cloud ще трансформират GS1!

За поредна година в конгресния център SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTRE от 26 февруари до 02 март в Брюксел се проведе Глобалният форум GS1.  Официалното откриване бе направено от Мигел Лопера, президент и изп. директор на GS1, Тим Смъкър, почетен председател на GS1 и Катрин Уенгел, заместник-председател GS1. Броят на участниците е рекорден - повече от 836 представители на различни Национални организации GS1 от 96 страни. България бе представена в екип от Любомир Гайдаров, Велин Кърчев и Васил Михайлов, ръководен от Цветан Симеонов, Председател на GS1 България.

Форумът предлага многобройни възможности за споделяне на опит и добри практики от внедряването на стандарти GS1 по света. В дните на форума се проведоха сесии и работни срещи, засягащи различни сектори от приложението на стандартите GS1. Сред основните цели бе участниците да се запознаят с развитието на стандартите в отделните сектори и новите правила за използване на GTIN номера. На най-високо ниво GS1 е взела мерки за гарантиране на уникалността на GTIN номерата. Последното е инициирано от представители на индустрията във връзка с бързо развиващата се онлайн търговия и желанието да се гарантира удовлетвореността на потребителя, получавайки точния продукт.

За сектора на Транспорт и Логистика беше представена нуждата от единен подход за идентификация на колетни пратки. В Европа се изпращат 5 млн. пратки годишно, съществуват повече от 25 000 онлайн търговци и хиляди доставчици. GS1 има стандартно решение - SSCC сериен номер на пратката. Този номер осигурява уникалност и еднозначност, позволявайки пълна проследимост. Използването на единен подход за идентификация ще намали разходите за обработка и ще увеличи производителността.

Добри практики бяха представени от Полша, Германия и Португалия, където чрез виртуална симулация  се онагледяват ползите от използване на стандартите в сектора на Т&L. GS1 България ще потърси възможност за предоставяне на тази услуга и на българските фирми.

Във фокуса на работната група Public Policy беше борбата с разпространението на фалшивите стоки и как стандартите могат да помогнат да се предотврати навлизането им в търговската мрежа. В световен мащаб търговията с фалшиви стоки възлиза на 500 млрд. долара, което е 3% от световната търговия. В Европа 5% от внесените стоки са фалшиви. Технологичният сектор е с най-голям процент на фалшиви продукти - 7%. Нарастващият дял на фалшиви стоки е довел до загубата на работа във Великобритания на 60 000 души.

Пленарна сесия за здравеопазването бе открита от Улрике Kрейса, а гост лектори бяха Маргарет Мърфи, Световната здравна организация, Майк Роуз, зам. президент управление веригата на доставки в Джонсън&Джонсън, Джон Котър финансов директор на болница Свети Джеймс Дъблин, както и Андрас Сюл главен фармацевт, Европейска асоциация на болничните аптеки. Всички се обединиха около идеята, че стандартите GS1 повишават ефикасността, намаляват грешките при грижата за пациентите, както и съкращават разходите и времето на обслужване.

Информация за напредъка на сравнително нова, но добре приета и организирана услуга, показва, че 13 Национални организации от структурата на GS1 са акредитирани като регистрационни агенти за издаването на LEI кодове.

На провелата се в рамките на Глобалния форум регионална среща на организациите от Европа бяха обсъдени актуалните за региона инициативи и проекти. Приоритетни са тясното сътрудничество между организациите в Европа с цел разработването на хармонизирани решения и постигането на синергия, както и подобряване връзката с европейските потребители на стандартите. От изнесените данни, получени в рамките на специално проучване се видя, че броят на фирмите-членове за Европа възлиза  на 390 841 компании, което е увеличение с 22% спрямо 2013 г. 1100 служители работят за Националните организации в Европа, което е 37,5 % от общия брой на служителите на GS1 в световен мащаб. Съобразно бизнеса фирмите-членове са разпределени както следва: 65% производители, 13 % търговци, 12% търговци на едро и 10% други, а според сектора 53.1% бързооборотни стоки, 26.5% нехрани, 3.2% здравеопазване, 17,1% други.

Все по-голямо внимание се обръща на по-широка информираност на потребителите чрез дигитален формат на информацията за продуктите. GS1 България е разработила такова мобилно приложение, което е изпреварило времето си и е на разположение на членовете.

Официалното закриване на форума се състоя на 1 март.