Симфоникс Мюзик Груп ЕООД

Управител: Г-н Борис Миланов

Адрес за кореспонденция: гр. София 1164, ул. Света гора, 15, ет. 11, ап. 31

Основна дейност: музикален издател

Телефон: +359887636166

E-mail: boris@symphonics.co


ММ ТРЕЙДИНГ 2017 ЕООД

ММ ТРЕЙДИНГ 2017 ЕООД

Собственик: Г-ца Магдалена Малчева

GLN: 3800500701004

Адрес за кореспонденция: гр. София 1505, кв. Сухата Река, ул. Йоаким Груев, 13, ап. 1

Основна дейност: Търговия с чай

Телефон: +359886446268

E-mail: mmalcheva@magchacha.com

Уеб адрес: http://www.magchacha.com


Гроте ООД

Управител: Г-н Александър Рисков

GLN: 3800500244006

Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. Георги Измирлиев, 14, вх. В, ет. 6, ап. 32

Основна дейност: производство на захарни изделия

Телефон: +359885202836

E-mail: grotebg@abv.bg

Уеб адрес: http://www.grotesweets.eu


ЕГИС България ЕООД

Управител: Г-н Асен Белчев

GLN: 3808001042503

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. Александър Жендов № 6, ет 6

Основна дейност: търговия на едро с лекарствени продукти

Телефон: 029876040

Факс: 029876061

E-mail: office@egis.bg

Уеб адрес: http://egis.bg


ТЕРРА 2017 ООД

ТЕРРА 2017 ООД

Управител: Г-н Любомир Драганов

GLN: 3800500699004

Адрес за кореспонденция: гр. Елена 5070, ул. П. Ю. Тодоров 17

Основна дейност: Производство на органични торове

Телефон: +359897331068

E-mail: draganov.terra2017@gmail.com

Уеб адрес: http://www.tangrid.eu