Маримпекс_МГ Агро ООД

Управител: Г-н Марин Гаврилов

GLN: 3800500748009

Адрес за кореспонденция: с. Дерманци 5780, ОКОЛОВРЪСТНА 100

Основна дейност: Отглеждане на зърнени култури и трайни насаждения

Телефон: +35969832317

E-mail: marimpex_mg@mail.bg


ЕСЕ-ЕГ ЕООД

Управител: Г-жа Павлина Сакутова

GLN: 3800500746005

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул.Брезовско шосе 180 склад 26

Основна дейност: Производство на перилни и почистващи препарати

Телефон: 0899895980

E-mail: pavlina.sakutova@gmail.com


ЕКО БИОС БГ ЕООД

Управител: Г-жа Маргарита Рангелова

GLN: 3800500745008

Адрес за кореспонденция: гр. София 1700, к-с Градина (Макси), бл. 32, ап. 10

Основна дейност: производство и търговия с биопродукти

Телефон: +359884983117

E-mail: chilovavalia@gmail.com


МЕДИТРАЙЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛС ЕООД

МЕДИТРАЙЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛС ЕООД

Управител: Г-н Мирослав Ванков

GLN: 3800500747002

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. Чарлз Дарвин, 3

Основна дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите.

Телефон: +359 2 963 13 28; +359 2 963 13 89

Факс: +359 2 866 51 07

E-mail: vankov@medtr-bg.com

Уеб адрес: http://www.medtr-bg.com


Медделиа ЕООД

Управител: Г-н Йоаннис Коттарис

GLN: 3800500743004

Адрес за кореспонденция: гр. София 1408, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2

Основна дейност: Търговия с хранителни добавки

Телефон: 0899 72 92 62

E-mail: logistic@meddelia.com