ЛИН ЛАН ЕООД

Управител: Г-жа Neli torozova

GLN: 3800500801001

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул.Скайлер, 70

Основна дейност: Търговия с хранителни продукти

Телефон: +3590895024082

E-mail: arsentorozov@gmail.com


АИРИКУЛАРИЯ БГ ЕООД

Собственик: Г-н Иван Дамянов

GLN: 3800500802008

Адрес за кореспонденция: гр. Чипровци 3460, бул. Петър Парчевич 34

Основна дейност: Производство и търговия на хранителни стоки

Телефон: 0877493286

Факс: 0898609633

E-mail: auriulariabg@abv.bg


Скиптър ООД

Скиптър ООД

Управител: Г-н Валери Койков

GLN: 3808001045108

Адрес за кореспонденция: гр. Костинброд 2230, ул. Люлин 6

Основна дейност: Търговия на едро

Телефон: 0897944242

E-mail: info@skipter.bg

Уеб адрес: http://www.skipter.bg


ГАЛИАНДО ЕООД

Управител: Г-жа Севдалина Димитрова

GLN: 3800233670004

Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9023, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 201, вх. 3, ет. 5, ап. 77

Основна дейност: търговия с различни стоки

Телефон: 004917621547105

E-mail: malinasisa@gmail.com


ЛЪКШЪРИ ЧИЛДРЕНС БРАНДС ООД

Управител: Г-жа Алайда Мария Маргарета Хенеси

GLN: 3800984000006

Адрес за кореспонденция: гр. София 1582, ж.к. Дружба 2, Делийска Воденица, бл. 330, вх. А, ет. 3

Основна дейност: Производство на детски дрехи

Телефон: 024808103

E-mail: sales@jottum.com