Баджоспорт ЕООД

Собственик: Г-н Емил Балджийски

GLN: 3800500919003

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Уилям Гладстон 39

Основна дейност: Иновации

Телефон: +359899613259

E-mail: bagiosport@abv.bg


Дива Агро ЕООД

Управител: Г-жа Теодора Пехливанова

GLN: 3808001047409

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон Велики 167

Основна дейност: производство на череши и праскови; производство на посадъчен материал

Телефон: 0887307536

E-mail: diva.agro@abv.bg

Уеб адрес: http://www.diva-agro.com


Тиера Верде България ООД

Управител: Г-жа Вихра Динчева

GLN: 3800500916002

Адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. Ген. Тотлебен 31, магазин 4

Основна дейност: търговия с почистващи и перилни препарати

Телефон: +359895757754

E-mail: info@tierraverde.bg

Уеб адрес: http://www.tierraverde.bg


МИСТЪР ФОЛИО ЕООД

Управител: Г-н Светлин Севдалинов

GLN: 3800500915005

Адрес за кореспонденция: гр. София 1870, Ботунец, ул. Балкан 40

Основна дейност: производство и търговия на фолиа

Телефон: +359884701203

E-mail: mrfoil@abv.bg


Голд Оил ООД

Управител: Г-н Реджеп Боладжа

Адрес за кореспонденция: гр. Харманли 6450, ул. Коста Андреев 20

Основна дейност: производство на растителни масла

Телефон: 0876194403

E-mail: goldoil@abv.bg

Уеб адрес: http://www.goldoil.bg