30 години прилагане на стандартите GS1 в България 1991-2021

Юбилейно издание 

 

Линк: тук