GDSN В ДЕЙСТВИЕ!

Когато информацията за продукта е достъпна и точна, вашият бизнес печели.

Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) е най-голямата мрежа за продуктови данни в света. GDSN дава възможност на компаниите да споделят безпроблемно висококачествена продуктова информация на всеки пазар. Тъй като всяка компания, независимо от размера й, се нуждае от едно и също нещо – навременна и надеждна информация за продуктите в рамките на търговските отношения, но и по отношение на нуждите от такава за  крайните потребители и пациентите.

В GDSN висококачествено продуктово съдържание се въвежда, поддържа и споделя автоматично, и е гарантирано, че търговските партньори имат бърз достъп до най-актуалната и пълна информация за продуктите, предмет на техния търговски интерес и бизнес отношения както на местни, така и на световни пазари.

Компаниите могат да ползват GDSN, като се абонират за въвеждане и получаване на информация в/от съответната база данни, наричана по нататък GDSN data pool. Към днешна дата успешно функционират 44 сертифицирани GDSN data pool-а в света, които са свързани в мрежа и синхронизират данни[1] за продуктите на участниците в мрежата.

Регистрацията и ползването на GDSN пул ще ви позволи да настроите съдържанието на продуктите си и да го синхронизирате с вашите търговски партньори, така че да можете да посочите надеждни данни за всички пазари едновременно.

GDSN реализира следните предимства за вашия бизнес:

  • Споделяне на информация за продукти в реално време с всички търговски партньори едновременно,
  • Намаляване на времето за управление на данните и съответно разходите,
  • Елиминиране на ръчни процеси и намаляване на грешките,
  • Поддържане на качествени данни,
  • Автоматично обновяване на данните при всички страни след направени промени,
  • Бързо и лесно представяне на нови продукти на пазара,
  • Осигурява се прозрачност на марката за потребителите и пациентите.

 

GDSN стратегия

[1] Информация за цените не е общо достъпна. Същата се договаря между съответния търговец и доставчик.

Във фокуса на тригодишна GDSN стратегия са нарастващите изисквания на мрежата и увеличаващата се дигитализация на търговията. За целта GS1 Global Registry®, който осигурява връзката между отделните пулове и свързаните с него приложения бяха мигрирани към облачната платформа Azure на Microsoft. Това включва миграцията на всички 44 сертифицирани GDSN пула, над 33 милиона GTIN и близо 60 000 GLN номера на търговски партньори.

Сред предимствата на миграцията са подобрена производителност, сигурност и гъвкавост в отговор на нарастващите нужди на мрежата, и  не по-малко важно – бъдеща защита за нова и вълнуваща електронна търговия, и дигитални възможности.

По време на миграцията мрежата внедри нова версия 3.1.13 на стандарта GDSN, в която са отразени 18 работни заявки от процеса по разработване на нови и обновяване на действащите стандарти (GSMP). Добавени  са нови продуктови атрибути за цвят, оттенък и нюанс, и кодове за нуждите на онлайн пазаруването.

 

GDSN се подготвя за внедряване на глобален модел на данни – GS1 Global Data Model

GS1 Global Data Model определя пълен набор от атрибути, които са необходими за представяне на продуктите в търговската мрежа, тяхното складиране, транспортиране и продажба, като за отделния вид стоки, напр. хранителни и бързооборотни стоки, са налице варианти на модела, включващ специфичните изисквания на сектора. Използването на хармонизиран модел на данните позволява по-бързо, по-евтино и по-точно създаване и споделяне на данните между търговските партньори. В резултат на това се подобрява точността и пълнотата на информацията за крайните потребители, което помага за безпроблемно пазаруване във всички канали или платформи, свързани с пул.

Версия 1.0 на GS1 Global Data Model беше ратифицирана през април 2020 г. Общността на GDSN планира внедряване на GS1 Global Data Model чрез мрежата от  сертифицирани GDSN data pool-ове, за което се извършва оценка на готовността, както от техническа, така и от оперативна гледна точка. Техническата готовност изисква интегриране на атрибутите на GS1 Global Data Model в съществуващите платформи и актуализиране на системите, което означава, че системният софтуер трябва да може да изпраща и получава новите атрибути.

Сертифицирани GDSN data pool-ове ще работят със своите търговски партньори, за да установят процеси за събиране, изчистване и агрегиране на допълнителните данни, които се изискват.

 

GDSN в здравеопазването: Четири милиона здравни продукта

Последните данни показват непрекъснат растеж и развитие на GDSN в здравеопазването. От четирите милиона GTIN на здравни продукти в мрежата: 81% са на медицински изделия и 2% – на лекарства.

Здравеопазването ще играе още по-голяма роля като част от стратегията на GDSN за бъдещ растеж. 86% от сертифицираните GDSN пулове имат клиенти в здравеопазването. 10% от компаниите, ползващи GDSN са от здравната индустрия, с обхват 133 държави.

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ

  • Митническата инициатива с GDSN

GS1 Китай и Генералната администрация на митниците (GAC) на Китайската народна република си сътрудничат за въвеждането на баркодове GS1 при оформянето на митнически документи. Освен това всички компании могат да използват GDSN, за да  помогнат на своите местни собственици на марки или износители по-лесно, бързо и по-ефективно да преминат през процедурата по деклариране на стоките за внос на китайския пазар.

Ползи: Инициативата значително опростява и ускорява процеса на деклариране и подобрява точността и качеството на данните. Заедно с продължително нарастващото търсене на вносни продукти на китайския пазар, този подход в известна степен защитава марките на чуждестранните доставчици и разширява продажбите им. Заедно с това интелигентно прилагане на регулаторните изисквания се засилва доверието на потребителите към вносни продукти. Вижте повече.

 

  • Бърз достъп до нови пазари

Bayard помага на Vitakraft бързо да се свърже с мрежата

Един от най-големите световни доставчици на храни и стоки за домашни любимци, Vitakraft се сблъска с истинско предизвикателство през октомври 2019 г. До края на годината компанията трябва да се свърже с нов целеви пазар – Италия – чрез GDSN. Включването към сертифицирания GDSN data pool b-synced на Bayard позволява на компанията да отговори на изискванията на местния бизнес  и да покрие съответните технически параметри. Вижте повече.

 

  • Подобряване на производителността

Syndigo: OSRAM Sylvania осветява производителността

OSRAM Sylvania е лидер в осветителните решения и услуги, специализирани в иновативен дизайн и енергоспестяващи технологии. Наскоро компанията внедрява решението за GDSN на Syndigo и предприема бързо актуализиране на данните, за да гарантира, че продуктите ще бъдат изпратени точно.

Промяната подобрява установените процеси за управление на дигиталните продуктови данни и подаването им в GDSN и води до по-голяма точност на съдържанието, рационализиране на работния процес и намаляване на ръчната работа.

Повишената ефективност засилва доверието между компанията и партньорите. Вижте повече.

 

GDSN В БЪЛГАРИЯ

 

През последните години GS1 България подготвя българската общност в лицето както на търговските вериги, така и на техните доставчици за навлизането на GDSN в България.

 

За да участвате в процеса за избор на data pool, моля да заявите Вашия интерес на gs1bulgaria@gs1bg.org , с което си запазвате правото да се включите в определянето на най-доброто решение за България, без участието в избора да е свързано с финансов ангажимент за Вас.

 

За повече информация и бъдещо включване към мрежата на GDSN се свържете с GS1 България на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org