Препоръки и добри практики за използване на GS1 стандартен логистичен етикет

 

GS1 Логистичен етикет

1.50 MB

Свали