GS1 представи нов стандарт на съобщения за проверка на продукти

На 05 февруари 2019 г. глобалната организация GS1 представи нов стандарт на съобщения за проверка на продукти. Стандартът е разработен от група, съставена от производители, дистрибутори и софтуерни разработчици, под оперативното ръководство на GS1. Новият стандарт определя рамката на съобщения за проверка на продукта и връщане на отговор. Партньорите по веригата за доставки ще могат да проверят, дали даден продукт е подходящ за разпространение по веригата. Проверката на идентификатора на продукта и свързаните с него данни във връзка с производителя ще даде на заинтересованите страни по веригата за доставки информация, която ще им помага да определят дали да приемат, отхвърлят или поставят под карантина даден продукт.

От 27 ноември 2019 г. американският Закон за сигурността на доставките на лекарства (DSCSA) ще изисква от търговци на едро и дистрибутори, да проверят уникалния идентификатор на върнатите продукти, преди те да а бъдат пуснати отново в продажба. Производител, който получава заявка за проверка от препакетиращ, дистрибутор на едро или разпределител ще бъде задължен да отговори в рамките на 24 часа. Въз основа на това, търговските партньори от фармацевтичната верига за доставки поискаха от GS1 да бъде разработен стандарт на съобщения за проверка.

Потенциално приложение на стандарта в различни сектори по целия свят

Въпреки, че този стандарт е резултат от регулаторните изисквания на фармацевтичните компании в САЩ, той е разработен като обща рамка, която да послужи и при други сектори (напр. при храни, компоненти в техническите индустрии), където се налага препродажба или повторна употреба, за всички географски региони.

„Членовете на работната група и заинтересованите страни от индустрията заслужават похвала за съвместната работа и краткото време, за което беше разработен и съгласуван този стандарт, който ще помогне на фармацевтичната индустрия и на всички индустрии за реализирането на по-безопасна верига за доставки“, каза Сиобан О’Бара, старши вицепрезидент, Community Engagement, GS1 US.

Първият стандарт на GS1, който включва JSON като синтаксис за отговор на съобщенията

Този стандарт е ново допълнение към  архитектурата на стандартите GS1.  Заявката/отговорът са вид транзакционни съобщения, макар и без пряка връзка със съществуващите стандарти за електронен обмен на данни GS1 („EDI“). Това е първият GS1 стандарт, който включва JavaScript Object Notation („JSON“) като синтаксис за отговор на съобщенията; това е и първият стандарт GS1, който използва новия стандарт GS1 Digital Link (Web URI) за синтаксис на заявката.