Като пациент имате право на най-добрите грижи.

Използването на нашите стандарти в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на веригата на доставки и подобрява проследимостта на лекарствата. Освен това те допринасят за прозрачност на процесите, както и за намаляване на медицинските грешки.

Разработването на стандарти за сектора на здравеопазването е с прякото участие на заинтересованите страни от цял свят: производители на лекарства и медицински изделия, дистрибутори, търговци, болници, софтуерни разработчици, местни и международни регулаторни органи.

Използването на стандартите GS1 в здравеопазването допринася за положителни ефекти върху веригата за снабдяване, като:

  • Намаляване на запасите и управление на сроковете на годност,
  • Предотвратява се натрупването на стари количества от запасите,
  • Подобрява се ефективността на процесите на поръчване и фактуриране,
  • По-бързо и по-лесно изтегляне,
  • Стоки на консигнация,
  • Подобрено изчисляване на разходите за един пациент.

GS1 GTIN (Global Trade Item Number) предоставя уникално решение за идентификация на стоки в здравеопазването.  Кога и как да определяте нов GTIN за Ваш продукт може да намерите на следната страница: https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/healthcare

 

Лекарства 

Фалшифицираните лекарства се превърнаха в нарастваща глобална заплаха през последните няколко десетилетия и все повече и повече регулаторни органи на държави като Аржентина, Бразилия, Индия, Южна Корея, Саудитска Арабия, Турция и ЕС, приеха или са в процедури по приемане на изисквания за използване на глобални, уникални идентификатори на лекарствата, както и сериализацията им с цел защита на веригата на доставки.

От 09 февруари, 2019 г. в Европейския съюз вече успешно функционира система за проследимост на лекарствата, установена с Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Европейската Комисия от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО за фалшивите лекарства.

Една от основните цели на Европейската директива е предотвратяване на навлизането в законната верига на доставки на фалшифицирани лекарствени продукти и гарантиране целостта на продукта и автентичността на лекарствата (показатели за безопасност и сериализация на продуктите).

Установени са подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба. Един от показателите е задължителното отпечатване на GS1 GTIN – глобален номер на търговска единица в 2D Data Matrix баркод.

 

Полезна информация:

The key role of GS1 DataMatrix  Position paper