Логистичен етикет

За фирмите-членове, които са регистрирани в информационната система на GS1 България, е предоставена възможност за генериране и отпечатване на стандартен GS1 логистичен етикет в зависимост от вида на логистичната единица.

Oтпечатването не е обвързано с конкретен вид и марка принтери.

Логистичният етикет се записва във файл с формат PDF и/или HTML и позволява графично разпечатване на всеки принтер. Функционалността е предназначена предимно за малки и средни фирми, за да ги улесни в изготвянето на логистични етикети в отговор на изискванията на търговските вериги. Няма ограничения да се използва и от големи фирми. Единственото ограничение е фирмата да няма задължения за членски внос за предходни години.

На база изискванията на отделни търговски вериги и съобразно Правилата за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет, GS1 България изготви препоръки за данните през 2012 г., които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици със стандартен GS1 логистичен етикет при доставки в България. Препоръките може да видите в приложения файл.

Членовете на организацията могат да използват уеб-приложение за генериране на логистични етикети – GS1 Print, разработено от GS1 Австрия. За достъп до приложението, е необходимо да направите регистрация на фирмата тук. Ръководство за употреба може да намерите тук. Приложението е изцяло съобразено със стандартите GS1 и осигурява необходимите качество и технически параметри на логистичните етикети. За повече информация и съдействие: +359 2 811 74 39.

Препоръки за логистичен етикет

Препоръки за съдържанието на логистичния етикет

свалете файла

Свали

Стандартен логистичен етикет

Правила за изготвяне на логистичен етикет

Кратко ръководство за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет

Свали