Сред новите услуги, които GS1 България предлага на своите членове, попада и организирането на онлайн семинари /уебинари/ по теми, свързани с приложението на международните стандарти.

Уебинарите са лесен и удобен метод за придобиване на знания в съответната област, тъй като се използва уеб платформа и участниците могат да се включат дистанционно, директно от своите работни места.

Темите, свързани със стандартите GS1 са разнообразни и обхващат както общо представяне на Системата GS1, така и разработените решения в конкретни сектори /напр. търговия на дребно; транспорт и логистика; здравеопазване и др./. Фирмите имат възможност да участват в определянето на темите спрямо техните интереси, като направят предварително своята заявка или запитване.

В края на всяка сесия се провежда отворена дискусия, на която могат да се задават въпроси по разглежданата тема, както и допълнителни въпроси, свързани с приложението на стандартите GS1. Регистрацията и участието в уебинарите са безплатни, а темите се обявяват предварително.

Очакваме вашите запитвания и/или заявки за конкретна тема на адрес gs1bulgaria@gs1bg.org