Рекорден брой участници в Глобалната конференция за здравеопазване GS1

Втората за 2014 година Глобална конференция за здравеопазването, организирана от GS1, се проведе в периода 21-23.10.2014 г. в Копенхаген, Дания. Събитието събра повече от 350 представители на здравната индустрия от 43 държави, които бяха запознати с новостите при въвеждането на стандартите GS1 в здравеопазването, както и какви възможности съществуват да се отговори на нормативните изисквания и очакванията на клиентите. Конференцията имаше огромен успех, най-големия в досегашната й история, както и рекорден брой участници.

Ник Хийкеруп, министър на здравеопазването в Дания, откри конференцията като посочи предизвикателствата в сектора и как стандартите GS1 помагат на здравните специалисти да стигнат до по-безопасни и прозрачни процеси във веригата за доставки.

Лорд Филип Хънт, председател на асоциацията Healthcare Supply Association и президент на Кралското общество по обществено здраве (Royal Society of Public Health), представи най-новите постижения на Стратегията за електронни обществени поръчки в здравеопазването на Английската национална здравна служба. В стратегията е заложено използване на стандартите GS1. С реализирането й се очакват спестявания между £1.5 и £2 милиарда до края на 2016.

В трите дни на конференцията се разгледаха различни теми. Участници бяха запознати с най-новите промени в нормативните уредби по целия свят, включително регулирането на Уникалната идентификация на медицинските изделия (UDI). UDI е система за идентификация и маркиране с баркод на медицинските изделия. Информация за маркирания продукт се изпраща до централна база данни и с помощта на сериализацията е възможно проследяване на маркирания продукт, с цел да се предотврати появата на фалшиви продукти във веригата за доставки. Това предоставя безспорни ползи и ще повиши безопасността на пациентите, тъй като улеснява изтеглянето на продукти с доказано вредно действие и гарантира сигурността на веригата за доставка. Системата предлага също ясно документиране на употребата на медицинското изделие в електронни здравни досиета и клинични информационни системи.

„Глобалните конференции за здравеопазване, организирани от GS1, са платформа, която позволява специалисти от здравния сектор от цял свят да се съберат и да споделят опит за внедряването на стандартите и прилагането на регулаторните изисквания, за това, какви са ползите за пациентите и каква е следващата стъпка, която очакват,“ сподели Мигел Лопера, президент на GS1. „Една от основните теми, дискутирани по време на конференцията, е темата за ваксините в развиващия се свят. Световната общност по ваксинация проучва възможностите за използване на GS1 баркодове във веригите за доставки на ваксини, както и произтичащите от това ползи“ допълнително коментира г-н Лопера.

Освен че работи за стандартизация в здравеопазването и следва доклада на McKinsey & Company „Strength in unity: The promise of global standards in healthcare“, GS1 е подкрепена от над 60 водещи производители на лекарства и медицински изделия, търговци на едро, болници и други заинтересовани страни в цял свят. Своята категорична позиция с оглед на необходимостта от хармонизация, че стандартите GS1 са най-подходящи за сектора на здравеопазване, страните изложиха в официално подписано становище. 60-тата организация, която подписа документа е холандската болница Bernhoven Hospital. „Чрез използването на стандартите GS1 при медицинските изделия намаляваме броя на грешките, можем бързо и прецизно да изтегляме негодни изделия и съществено намалихме размера на запасите“, каза Джъстин Битер, бизнес мениджър на Oперационна зала в болница Bernhoven.

Следващата конференция GS1 Healthcare ще се проведе в Мексико през април 2015 г. Отново се предвижда разнообразие от нови теми и разработки в индустрията.