Верификация на баркод

Защо е необходима верификация на баркод символи?

Все по-често при стартиране на бизнес отношения между доставчици на стоки и търговски вериги, получаващата страна изисква документ за качеството на баркода и безпроблемното му сканиране. GS1 България предлага тестване на баркод символи като част от услугите, които предоставя с издаването на фирмени префикси, в два аспекта:

  • Експертна оценка за правилното конфигуриране на идентификационните номера и разположение на баркода спрямо отаналите елементи в етикета. За тази цел могат да се използват образци, изпратени по имейл.
  • Верификация чрез използване на верификатор и изготвяне на технически протокол.
    За нуждите на ефективно сканиране и получаване на висока оценка е необходимо да са спазени изискванията за принтиране на баркод символите. Верификация се прави само върху оригинални етикети, отпечатани в реални условия. (препоръчително е да ни изпратите отпечатани образци, преди да пуснете цялата партида за печат).

 

Методи за верификация:

  • Традиционен метод

Традиционният метод разглежда два параметъра: средно отклонение в размерите и контраст на принтиране.

  • ISO метод (ISO/IEC 15416)

С този метод се оценява качеството на символа с оценка, варираща от 4 (най-висока) до 0 (най-ниска), на база колко близко е верифицираният баркод до идеалния вариант.

Спрямо ISO метода в спецификациите на GS1 са посочени минимално допустими оценки от верификация в зависимост от областта на приложение на баркода. Например за EAN-13 се изисква минимална оценка от 1,5 (С) при сканиране на каса в търговската мрежа.


Качеството на баркода зависи от цветовата комбинация щрих-светла ивица, спазването на допустимите размери, технологията на печат и материала на опаковката. Когато верификацията се прави върху опаковки, които не са пълни, трябва да се има предвид, че след тяхното запълване е възможно, това да повлияе на контраста в щрихите или да доведе до промяна във формата на баркода.

Пробите и заявките за верификация може да изпращате на адрес:

GS1 България
1058 София, ул. Искър 9
Т: +359 2 8117 439
E: gs1bulgaria@gs1bg.org

Заявка за верификация

форма за кандидатстване

свалете файла

Свали

Брошура "Качество на баркод символите"

Качество на баркод символите

Настоящата брошура има за цел да помогне при избора на подходящ баркод и качеството на символите при маркиране на стоки.

Свали