Берлин, Германия 04-06 април, 2017г.

Конференцията се организира от GS1 и е 30-та поред. Очаква се броят на участниците да надвиши 300 от различни страни от цял свят. Конференцията се провежда два пъти годишно в различна страна и континент, и е ключово събитие за споделяне на информация, новости и постижения в GS1 общността за сектор здравеопазване.
Водещи лидери от частния сектор на здравеопазването, както и правителствени агенции ще представят прогреса от внедряването в световен мащаб на стандартите GS1, и как това повишава безопасността на пациента, сигурността по веригата на доставки и ефективността.
Важна тема на таз годишното издание на конференцията ще бъде елиминирането на фалшивите лекарства чрез осигуряването на проследимост по веригата на доставки, както и регулациите в това отношение. Друга основна тема ще обърне внимание към новостите при използване на уникалната идентификация на медицински изделия (UDI) в световен мащаб и други инициативи, свързани с проследимостта на медицинските изделия.
В конференцията могат да участват представители на фирми, асоциации, болници и регулаторни органи, които не са членове на общността. За повече информация посетете официалната страница на събитието http://www.healthcare-event.gs1.org/

Коментари на участници в предишни конференции:
„Темите са много добри и лекторите винаги предоставят актуална информация.“
„Тази конференция беше най-стойностното събитие, което съм посещавала през изминалата година. Благодаря“