Шампион ООД

Собственик: Г-н Лъчезар Димитров

GLN: 3800500674001

Адрес за кореспонденция: гр. Димитровград 6400, ул. Ана Маймункова, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 5

Основна дейност: търговия със стоки за дома и бита

Телефон: +35942919608

E-mail: management@wise-shop.com


СОРСФРЕШ ООД

Собственик: Г-н Пламен Димитров

GLN: 3800500676005

Адрес за кореспонденция: гр. София 1233, ул.Охрид, 29, ет.1, ап.1

Основна дейност: Производство, пакетиране, продажба и търговия на плодове и зеленчуци

Телефон: +359895410280

E-mail: fruits@sors.bg


КХ БОЛКАН ДИВИЖЪН ООД

Търговски пълномощник: Г-н Пламен Георгиев

GLN: 3800500672007

Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, Девня 8, офис 103

Основна дейност: търговия

Телефон: 00359 878 564 331

E-mail: plg@uts-bg.com


Братя Синджирлиеви ООД

Управител: Г-н Йордан Йорданов

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич 9300, ул. Генерал Лейтенант Тодор Кантарджиев, 7

Основна дейност: печене на слънчогледово семе

Телефон: +359882521509

E-mail: etriks@abv.bg


ГЛАРУС КРАФТ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Управител: Г-н Деян Иванов

GLN: 3800231180000

Адрес за кореспонденция: с. Слънчево 9144, м-ст Кабите

Основна дейност: Търговия с бира

Телефон: +359887280993

E-mail: sales@glarus.bg

Уеб адрес: http://glarus.bg