3800232910804

Име на продукта: "Плевенски" суджук сурово-сушен продукт
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232910859

Име на продукта: Луканка "Перперикон" сурово-сушен продукт
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232910675

Име на продукта: Сръбска наденица сурово-сушен продукт
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232912693

Име на продукта: Сух шпек "Сервилат" траен варено-пушен
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232910699

Име на продукта: Сух шпек "Сервилат" траен варено-пушен
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232910712

Име на продукта: Сух шпек "Бургас" траен варено-пушен
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232910590

Име на продукта: Карначета
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232912556

Име на продукта: Кебапчета на скара
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232910552

Име на продукта: Кебапчета на скара
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж

3800232912563

Име на продукта: Кюфтета на скара
Марка: КИПС ЕООД
GPC Сегмент: Храни/ Напитки/ Тютюн

Виж