The Global Language of Business
The Global Language of Business

Повече от 30 години GS1 България предлага уникална идентификация на вашите продукти и локации, ефективност и прозрачност по веригата на доставки. Стандартите GS1 се използват в цял свят.

 Вие сте на правилното място!

Проверка на членство
Последни новини

Procter & Gamble призовава замащабно преминаване към 2D баркодове базирани на стандартите GS1

“Потребителите изискват повече информация за продуктите, които купуват, регулаторните органи също изискват предоставянето на повече информация и съществува постоянна необходимост…

Календар на събитията
Глобалният форум на GS1 е глобално годишно събитие за съгласуване на стратегията на организацията, вдъхновяване и укрепване на служителите на GS1 по целия свят.

Очакват се над 900 участници на място и 2000 участници във виртуалното пространство от над 116 държави.

Очаквайте повече информация скоро.

 

             

Управителният съвет на ДЖИЕС 1 България  със свое решение от 25.01.2024 г., Протокол № 01/25.01.2024,  във връзка с чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква  Общо събрание на 28 февруари 2024 г. в 11:00 часа на адреса на управление на Сдружението – гр. София, ул. „Искър“ № 9, зала 408, на ет. 4 – при следния дневен ред:

 

  1. Организационен и финансов отчет на дейността за 2023 г.
  2. Организационен и финансов отчет за периода 2020-2023
  3. Становище на контрольора по отчета на УС за 2023 г.
  4. Програма за дейността на Сдружението за 2024 г.; Проект на програма 2024-2027 г.
  5. Бюджет за 2024 г.; Проект на бюджет 2024-2027 г.
  6. Утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат, предоставяне на мандат за приемане на решения от УС между заседания на ОС
  7. Изменения в Устава на Сдружението
  8. Избор на нов Управителен съвет

Съгласно чл. 9 ал. 2 от Устава на Сдружението УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ отправя покана до асоциираните и почетните членовете на GS1 България за участие в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ като наблюдатели.

Моля да заявите присъствие в ОС в писмен вид най-късно до 23.02.2024 г. на адрес gs1bulgaria@gs1bg.org или ул. Искър №9, 1058 София.